עסק-פון


בעל עסק ?

אתה מתקשר מהנייד האישי שלך ללקוחות אבל לא רוצה שהלקוחות יתקשרו אליך ויכירו את המסהאישי שלך

חושש מהיום שבו אחד העובדים יעזוב את המשרד ויקח איתו את הלקוחות כי הם בעצם מכירים את המספר האישי שלו ? אנחנו נעזור לך למנוע את המצב הזה

יש לנו מוצר חדשני שמיועד במיוחד בשבילכם

מהיום עם השירות המהפכני שפיתחנו במיוחד עבורכםעסק-פון”  כל העובדים שלכם וגם אתם יכולים להתקשר מהנייד אך ללקוחות יופיע על הצג המס של העסק ..

עסק-פוןהוא שרות חסר תקדים וחובה בכל עסק

Share Button